1974 Hvalpsund

Sted: Hvalpsund
Deltagere: 17.000
Lejrchef:  Ane-Lise Søvndahl og Henrik Hougs
Korpslejrsang:  Gul og Blå

Ud over at lejren var den største teltlejr, der indtil da havde været afholdt i Danmark, var det også den første store prøve på samarbejdet i det nye sammenlagte DDS. Det betød, at der var flere ting at diskutere. På korpsrådsmødet inden lejren blev det f.eks. debateret, om man skulle sælge såkaldte præventive midler på lejren. Efter noget betænkningstid blev det besluttet, at det skulle man ikke. I bund og grund var vurderingen, at det ville være for kontroversielt.
Ved åbningen dannede alle deltagerne i fællesskab et stort Danmarkskort. Størrelsesforholdet var 1:2500 og afstanden mellem Skagen og Gedser var 160 meter. Det hele var ved at gå i vasken, da de kridtstreger, det havde taget de 10-15 mand en hel dag at tegne op, var ved at regne væk. Men til sidst lykkedes det alligevel.  På luftfotoet nedenfor kan man se, at  Bornholm  har flyttet sig fra deres kridtstreg. De var så utilfredse med deres placering i hjørnet, at de flyttede sig til deres korrekte geografiske placering. Konsekvensen var, at de ikke er med på de fleste luftfotos fra lejren, da de lå udenfor billedfeltet.
Efter åbningen var der koncert på stranden. Først med det dansk-irske band Paddy Doyles og derefter det store underholdende indslag med ”dansk musiks flagskib – beatmusikerne fra Gasolin”.

Sneppepatruljen fra 2. Ordrup Trop holdt en gammel DDS tradition i hævd og var som optakt på vandrelejr fra Randers til Hvalpsund.
På lejren blev det nye Naturværnsmærke introduceret. Baggrunden for mærket var et samarbejde mellem Verdensnaturfonden og Det Internationale Spejderbureau. I Danmark var aktiviteterne tilpasset danske forhold og 3 aldersgrupper, som det også var foreslået internationalt. Mærket var en kombination af en panda og en spejderlilje med 3 baggrundsfarver – brun for de yngste, grøn for spejderne og blå for seniorerne.
Hver eftermiddag blev der tilbudt forskellige aktiviteter planlagt fra centralt hold. Aktiviteterne var inddelt i 5 hovedgrupper: Handicraft, Aktør, Pioner, Slutningsopgaver og Idræt. Under hver hovedgruppe var der både individuelle aktiviteter og patruljeaktiviteter. Handicraft bestod hovedsagelig af kunsthåndværk som knytning af bælter og perlevævning. Omdrejningspunktet for Aktør var det at optræde eller spille musik. Ved Pioneraktiviteten kunne man som enkeltperson f.eks.  fremstille en taburet eller patruljen kunne bygge en kraftprøvemaskine. Slutningsopgaverne var bl.a. koder, meldinger og kimsleg.
Som et resultat af sammenlægningen af DDP og DDS skulle man også have nye uniformer. På lejrens torv kunne man se en udstilling med forslag til den nye uniform. Som man kan se nedenfor i en artikel fra Limpinden nr. 3 var det dog ikke alle der var lige begejstrede ved udsigten til en ny uniform. Protesterne hjalp dog ikke, og den nye uniform blev indført i 1976.

I 1974 var der ingen mobiltelefoner, så der blev brugt en del krudt på et telefonnet. Dels blev der etableret et internt telefonnet bestående af 17 km ledning og 50 telefoner, dels blev der etableret 11 telefoner, der kunne ringe ud af lejren og 13 mønttelefoner på det centrale torv så man kunne ringe hjem.
Under lejren blev der samlet ind til Sudan-projektet. Ud over opstillede indsamlingsbokse kunne man bl.a. købe en underskrift fra lejrcheferne til 1,- kr.
At vejret bar præg af både blæst og regn kunne mærkes i Spejder Sports butik på lejren. I løbet af de første to dage blev der solgt 2500 pløkke, og det var ikke muligt at skaffe flere fra leverandørerne. Samtidig blev de 50 par gummistøvler der var i butikken også hurtigt solgt. Da Prinsesse Benedikte var på besøg måtte hun også låne spejderchef Bente Øst Hansens orange vindjakke, da hun i hård vind skulle ned på stranden og se søaktiviteterne.

Se kommentarer til Hvalpsund 1974 på Facebook her.

Kilder:
Limpinden nr. 1, 2, 3 og 4
Den Danske Spejderkorps historie 1909-1973
Spejd nr. 6 1984
Broen nr. 4, 6 1974