1951 Bad Ischl, Østrig

Danske deltagere: 4 troppe fra DDS og 1 trop fra KFUM-spejderne ialt ca. 200 spejdere
Dansk delegationsleder: Niels Vagn Lundby

Mærke: en spejderlilje sammen med det gamle østrigske instrument maultrommel, en slags
blæseinstrument.

For at kunne deltage skulle man være anerkendt af sin division. Af delegationslederen blev det i Spejdernes Magasin desuden gjort opmærksom på, at han krævede en tip-top uniform og en smukt pakket rygsæk uden skæmmende sejlgarn. For at gøre lidt ekstra ud af fremtoningen mødte alle spejderne fra DDS op med rødt tørklæde med hvid kant, samt rød-hvide strømpeopslag. Under åbningen tiltrak strømpeopslagene stor opmærksomhed og flere fotografer smed sig ned på maven for at filme de rød-hvide opslag. I spidsen for den danske indmarch var 2 bronce-lurer, som også fik stor opmærksomhed.

De danske troppe blev fordelt ud i de i alt 7 underlejre. Som sædvanligt gjorde de sig bemærket med god og primitiv lejrsport bl.a. kendetegnet ved høje flagstænger og flotte indgangsportaler. Specielt en trop fik meget opmærksomhed. De havde medbragt en udskåret og malet totempæl, som også havde været med på årets korpslejr. Totempælen var den eneste på jamboreen og dagligt blev den filmet og fotograferet.

Af arrangørerne blev jamboreen kaldt ”Jamboree der Einfachheit” – den enkle og jævne jamboree. Fokus var på samværet mellem spejderne på tværs af landegrænser. Af den grund var der heller ikke nogle konkurrencer. Den eneste officielle konkurrence var, meget symbolsk, brobygning over en lille å. På den måde påvirkede 2. verdenskrigen stadig spejderbevægelsen og måden at være sammen på.

Også den 1. verdenskrig satte sit præg på de danske spejdere på jamboreen. Østrig-Ungarn var blandt taberne i krigen og det østriske samfund var i alvorlig humanitær krise og mange børn levede i fattigdom. Den danske overretssagføre Sigurd Jacobsen organiserede efter Schweitzisk forbillede, at børn fra Wien som en humanitær håndsrækning kunne komme midlertidigt til Danmark. Efter et ophold på 3-12 måneder hos en plejefamilie vendte de velnærede og raske tilbage til Østrig. Ca. 25.000 børn fra primært Wien var på ophold i Danmark. Mange af dem besøgte jamboreen for via de danske spejdere at sende hilsner hjem til deres plejefamilier i Danmark.


Kilder:
Det Danske Spejderkorps historie 1909-73
Spejdernes Magasin nr. 3, 4, 5, 8 1951
Wikipedea