1946 Ermelunden

Sted:  Ermelunden
Deltagere: 7.500
Lejrchef: Erik  Østergaard

Efter krigen ville man gerne samle alle spejderne til en stor lejr igen. Jubilæumslejren på Ermelundssletten havde været en stor succes, så derfor valgte man igen denne beliggenhed. Med 7.500 deltagere var det den største korpslejr, der var blevet afholdt. Der var over 500 deltagere fra udlandet, hvilket var en af de store oplevelser på lejren, eftersom det havde været småt med spejderarbejdet på tværs af landegrænserne under krigen. Den største sensation var de 38 spejdere fra Marokko, som vakte opsigt under hele lejren. De 10 spejdere fra Tjekoslovakiet var nok dem, der havde haft den mest besværlige rejse. 6 dage var de undervejs i et godstog fra Prag til Danmark. Først gennem Tjekoslovatiet og derefter gennem den amerikanske og engelske zone i Tyskland.

1. Stenløse trop på korpslejr
Bælteplade fra lejren

Også blandt ikke-spejdere var lejren populær. På en af besøgsdagene kom der mere end 25.000 besøgende.
Den store udfordring var, at der stadig var rationering, teltmangel og materialemangel, men på trods af det lykkedes det at stable en stor lejr på benene.

For deltagerne var en af de store oplevelser den stor terrænøvelse med indianertema. Lejrens vartegn var da også en stor totempæl. Totempælen symboliserede desuden det primitive spejderliv. En del af udsmykningen på totempælen var et gevir og en fugl. De symboliserede Dyrehaven som lå i tilknytning til lejren. Totempælens grønne fod symboliserede Ermelunden, hvor lejren altså blev holdt.

Et vigtigt element var selvfølgelig de obligatoriske konkurrencer. På denne lejr var der følgende konkurrencer:

1. Lejrsport – obligatorisk
2. Patruljekonkurrence – frivillig
3. Haandboldturnering – frivillig
4. Tovtrækning – frivillig
5. Svømmekonkurrencer – frivillig

Patruljekonkurrencen tog udgangspunkt i duelighedstegnene samt 1. og 2. klasses prøverne. Patruljerne blev derfor før lejren opfordret til at træne i det og lade de enkelte patruljemedlemmer specialisere sig i forskellige duelighedstegn, så patruljen samlet stod bedst muligt rustet.
Se resultatet af konkurrencerne her.

Efter lejren konstaterede man, at Ermelunden var ved at være for lille til en korpslejr.

Souvenirvimpel fra lejren

Kilde:
Den Danske Spejderkorps historie 1909-1973
Lejrhaandbog Ermelunden 1946
Spejderminder. Red. M. Friis Møller, 1952
Spejdernes Magasin nr. 1 og nr. 8 1946